Python – prosty program kłódka

Mój program w Pythonie był trudniejszy niż myślałem. Przeglądając film jednego z kursów napotkałem na pewien problem z pracą domową. Miałem napisać program ukazujący sekwencję szyfru kłódki, spełniający pewne warunki:1. Szyfr jest pięciocyfrowy.2. Liczba przedstawiająca szyfr jest liczbą pierwszą.3. Suma szyfr mieści się w zakresie 30 i 404. Nie ma żadnego zera5. Policzyć ile jest …